Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

SOUHLASÍM

Kategorie

Jak nakoupit?

Sdílejte

Provozovatel

Provozovatelem obchodu na www.krmimmasem.cz a majitelem práv k němu je Hana Rumlová, Padlých Hrdinů 21/56 Havířov, 73601, IČO 76015203, DIČ CZ8456295089

Objednávka zboží

Můžete ji uskutečnit pomocí webových stránek www.krmimmasem.cz.

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z e-shopu www.krmimmasem.cz. 
Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Na akční zboží se nevztahují žádné další slevy.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

Platba za zboží

  • Zboží bude zaplaceno v hotovosti při převzetí nebo převodem na čú: 2500211559 / 2010. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši uhrazena prodávajícímu.
  • MRAŽENÉ MASO zasíláme po celý rok pouze přepravní službou PPL v termoizolačních polystyrenových krabicích (udrží maso zmražené po dobu 24 hodin). 

 

Storno

Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před telefonickým nebo poštovním potvrzením objednávky.
Po závazném potvrzení má kupující právo odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.
Prodávající může uplatnit náhradu škody, které vzniklo při stornování objednávky a to především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží..
Prodávající má právo udělat storno objednávky z důvodu kdy se již zboží nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny u ceny dodavatele zboží.
Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci.
Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně.

Dodací podmínky a převzetí zboží

Prodávající odešle zboží po obdržení elektronické objednávky a ověření objednávky v co nejkratším termínu v závislosti na provozních možnostech a dostupnosti zboží.
V případě, že prodávající nemůže odeslat zboží od obdržení objednávky do 7 dnů, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou.
Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce. Za splnění dodávky se považuje doručení zboží na určenou adresu.
Náklady na doručení hradí kupující při dodržení množstevních limitů prodávajícímu a cenu a způsob platby si zvolí při tvorbě objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Hana Rumlová, Dobratice 209, 73951

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady. Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Expediční lhůty

Zboží, které je na skladě, expedujeme do 48 hodin (2 pracovní dny) podle dohody. V případě, že zboží není okamžitě k dispozici, budeme zákazníka o termínu dodání informovat e-mailem nebo telefonicky.

Zpravidla však lhůta v těchto případech nepřesahuje 7 dní. V naší nabídce je i zboží, jehož množství nejsme schopni dlouhodobě zagarantovat z důvodu jeho omezeného výskytu u našich dodavatelů. Toto zboží je v e-shopu označeno „Na objednání“

Záruční podmínky

Výrobcem garantovaná minimální trvanlivost (uvedeno na obalu) u většiny dodávaných krmiv je 12 měsíců od data výroby, který je také uveden na obalu. Při standardním uskladnění a přepravě zboží, odpovídající druhu krmiva, si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka.

Reklamace

Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout neprodleně po převzetí zboží. Pokud kupující zjistí, že došlo k poškození zboží během přepravy, zboží od dopravce nepřevezme.
Pokud kupující potvrdí přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodávajícím vzniklou škodu.
V případě zjištění závady informuje kupující prodejce neprodleně telefonicky. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu prodejce. Zboží musí být po celou dobu reklamačního řízení skladováno a udržováno v souladu s podmínkami uvedenými na obalu, jinak nebude reklamace uznána.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně.
Odesláním objednávky v elektronickém obchodě krmimmasem.cz souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech.
V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním.
Pokud při Vaší první registraci zvolíte možnost zasílání informačních e-mailů, souhlasíte s tím, že můžete být informování o novinkách v našem e-shopu a mohou Vám být zasílány ceníky a speciální nabídky.
Pokud již nechcete dostávat tyto informace, zašlete zpět e-mail a do předmětu napište “NEZASÍLAT“.

Všeobecné obchodní podmínky

Kupující, kteří učiní závaznou objednávku stvrzují, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží, které vyhlásí prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je závazná objednávka ze strany kupujícího. Kupní smlouva vzniká samotným doručením zboží.
Naše firma si vyhrazuje právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od smlouvy odstoupit, a to i v době, kdy bylo zboží objednáno a to na základě změny kurzu zahraniční měny a změny ceny ze strany dodavatele. Stejná oprávnění si vyhrazuje i v případě, že výrobce přestane dodávat (dočasně nebo trvale) objednaný produkt.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.